DODATKOWE PIENIĄDZE DLA ŻŁOBKA

12 czerwca 2024

 

W dniu 29 maj 2024 r. zgodnie z zapowiedzią  podczas obchodów Dnia Rodziny,
Wójt Gminy Wadowice Górne, Michał Deptuła

podpisał Zarządzenie, na mocy którego Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych
otrzymał dodatkowe 5 000 złotych 
na zakup sprzętu nagłaśniającego.
W imieniu Dyrektora oraz całej społeczności Żłobka SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Zarządzenie

 

Praca.pl i konkurs dla żłobków