Strefa Rodzica

Najważniejsze informacje dla Rodziców
 • Dokumenty dla Rodzica

  • Statut Żłobka - pobierz (aktualizacja 24.08.2022)
  • Regulamin Organizacyjny Żłobka - pobierz (aktualizacja 24.08.2022)
  • Roczny plan pracy 2022/2023 - pobierz
  • Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka - pobierz
  • Klauzula informacyjna RODO - pobierz
  • Upoważnienie do odbioru dziecka - pobierz
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - pobierz
  • Arkusz wywiadu wstępnego - pobierz

  Wszyscy rodzice zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę  żłobka w czasie stanu epidemii COVID-19 muszą wypełnić „Oświadczenie Rodzica”- pobierz

 • Opłata za żłobek

  Pełna opłata za żłobek składa się z:

  • opłaty stałej za pobyt w żłobku, tj. - 540,00 zł.
   (15% z najniższej krajowej)
  • stawki żywieniowej dziennej - 7,60 zł.

  Płatności należy dokonać do 20-go każdego miesiąca
  na następujący numer konta: 81858900060220089146080001

   Brak opłaty może skutkować wypisaniem dziecka z żłobka.

  Podstawa prawna Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne Nr XLI/233/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Wadowice Górne, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie w żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

   

 • Chore dziecko

  Choroby dzieci to przykre doświadczenia. Dajmy sobie szansę na ich unikanie.

  Każdemu z nas zależy na tym aby Państwa pociechy były w żłobku zdrowe i szczęśliwe. Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

   1. Nie przyprowadzajcie do żłobka chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko w domu, niż przyprowadzić do placówki chore, co może spowodować nie tylko pogorszenie stanu zdrowia, ale też zarażenie innych dzieci.
   2. Po każdej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni prosimy o zaświadczenie lekarskie nie zależnie od tego czy maluszek jest chory czy Rodzice postanowili zrobić przerwę dziecku od żłobka.
   3. W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji Rodziców. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca z placówki, bo żłobek nie podaje żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych!), a szybka interwencja ma duże znaczenie.
   4. Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placówki. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić.
   5. Koniecznie zgłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.
    Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zarażaniu się dzieci.

  I ostatnie słowo do rodziców. To Wy drodzy Rodzice najlepiej wiecie, czy Wasze dziecko jest chore czy nie. Mamy świadomość, jak pracodawcy patrzą na kolejne zwolnienie lekarskie. Ale pamiętajcie, że chore dziecko, nawet jeżeli ma przy sobie najwspanialszą opiekunkę, to kiedy źle się czuje najbardziej na świecie potrzebuje Waszej miłości i czułości.