Wyniki rekrutacji

23 maja 2022

Dyrektor Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych informuje, że zakończyła się rekrutacja dzieci do Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych na rok szkolny 2022/2023.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dostępny jest na tablicy ogłoszeń Publicznego Żłobka.

Indywidualne informacje o wyniku rekrutacji zostaną przesłane w formie wiadomości mailowej do wszystkich rodziców, którzy w sposób prawidłowy wzięli udział w rekrutacji.

Od 20 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki żłobka przez złożenie potwierdzenia na druku pobranym ze strony internetowej (kliknij i pobierz) lub bezpośrednio w żłobku. Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rekrutacja na rok 2022/2023Przerwa wakacyjna

Zadzwoń

Jeśli potrzebujesz szybkiego kontaktu

+14 66 65 707
Najnowsze wpisy