Ramowy Rozkład Dnia

6.00 – 8.00

  • Przyjmowanie dzieci – zabawy indywidualne i swobodne wg. zainteresowań dzieci.

8.00-8.15

  • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8.15 – 8.45

  •    Śniadanie.

8.45 – 9.15

  •    Toaleta, czynności higieniczne.

9.15 – 9.45

  •   Zajęcia planowane, edukacyjno – rozwojowe.

9.45 – 10.00

  • II śniadanie.

10.00- 10.50

  • Pobyt na powietrzu lub zabawy swobodne w sali.

10.50- 11.15

  • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, toaleta.

11.15 – 11.30

  • Obiad I danie ( zupa).

11.15 – 12.00

  • Zabawy swobodne, rozwijanie zainteresowań, zabawy manipulacyjne i paluszkowe z elem.muzykoterapii, wspomagające rozwój mowy.

12.00-12.30

  • Obiad II danie, wdrażanie do samodzielnego jedzenia , ćwiczenia w posługiwaniu się sztućcami.

12.30- 12.45

  • Przygotowanie do odpoczynku, toaleta, czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

13.00 – 15.00

  • Czas na sen lub leżakowanie, muzyka relaksacyjna, kołysanki.

15.00 – 15.15

  • Czynności pielęgnacyjne i higieniczne, trening czystości, uczenie się korzystania z nocnika sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

15.15 – 15.30

  • Podwieczorek.

15.30 – 15.45

  • Czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę.

15.45- 17.00

  Zabawy rytmiczne, ruchowe, rozwijające spostrzegawczość, wydawanie dzieci do domu. Kontakty indywidualne z rodzicami dzieci.