W dniu 07 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych, który był realizowany przez Gminę w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wadowicach Górnych na Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych”.
Całkowity koszt robót wyniósł ponad 485 tyś. zł, z czego roboty budowlane to kwota 287,7 tyś.zł, zakup urządzeń i wyposażenia do budynku oraz urządzeń na plac zabaw – ok. 100 tyś. zł, wykonanie miejsc parkingowych, placu zabaw, poszerzenie drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym – 97,7 tyś.zł. Na wspomnianą inwestycję uzyskano dotację z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 326 400 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny Gminy.
Żłobek rozpoczął swą działalność w dniu 10 września 2018r. gdzie zawitały do niego pierwsze maluszki wraz ze swoimi rodzicami. Personel żłobka stanowią cztery opiekunki wraz z pielęgniarką i pomocą kuchenną oraz salową. Dyrektorem Żłobka jest mgr Katarzyna Bajor.
Żłobek został wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Zapewnia bardzo dobre warunki lokalowe i fachową opiekę pielęgnacyjno-wychowawczą oraz medyczną. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat i w wyjątkowej sytuacji do 4 lat za zgodą Dyrektora. Zapisy odbywają się przez cały rok kalendarzowy. To miejsce stworzone z myślą o najmłodszych w wieku od 1 do 3 roku życia. Dzieci mają zapewnioną opiekę w dwóch grupach wiekowych I grupa to ” Tygryski ”  druga grupa to „Krasnoludki”. Opieka zapewniana jest  w godzinach 6.00 – 16.00 lub 17.00 NA ŻYCZENIE RODZICÓW. Realizowany jest program pielęgnacyjno-wychowawczy i edukacyjny. Stawia on w swych założeniach na wszechstronny rozwój maluchów, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami dziecka. Zakres naszych działań obejmuje również współprace z rodzicami i wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. W żłobku prowadzona jest opieka logopedyczna na życzenie rodziców organizowane mogą być zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.
Żłobek odgrywa ogromną rolę w rozwoju społecznym dziecka, ucząc je samodzielnego jedzenia sztućcami, picia z kubeczka, co bez wątpienia stanowi doskonałe ćwiczenia rozwijające sprawność manualną pociechy, ale również przygotowuje do większej samodzielności wymaganej już w Przedszkolu.Doskonali procesy poznawcze , przyczynia się do rozwoju określonych sprawności , rozwija mowę.