Program MALUCH + 2021

22 lipca 2021

Gmina Wadowice Górne otrzymała dotację w ramach Programu „ MALUCH+” 2021
na realizację zadania z zakresu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nazwa programu
”Program MALUCH + 2021”

Nazwa zadania
„Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 133e
– zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r.
w ramach Programu „ MALUCH”, MALUCH Plus” lub „ MALUCH+”
26 miejsc opieki”.

Wartość dofinansowania
24 960 zł

Całkowity koszt inwestycji
625 500 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonujących już miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Już z nami są – Oczyszczacze powietrzaSpotkanie z Rodzicami

Zadzwoń

Jeśli potrzebujesz szybkiego kontaktu

+14 66 65 707
Najnowsze wpisy
Archiwum wiadomości