Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację dzieci do Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych na rok szkolny 2020/2021. Zapisy przyjmujemy w placówce żłobka. Wnioski zapisu są do pobrania ze strony internetowej żłobka.
Przypominamy , że zapisy do żłobka trwają przez cały rok.

    Informacja

W związku z czasowym zawieszeniem pracy placówki wyniki rekrutacji na wrzesień 2020 roku do Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych zostaną podane do wiadomości Rodziców w późniejszym terminie. Jednocześnie przypominamy , że zapisy do placówki odbywają się przez cały rok szkolny zgodnie ze Statutem Żłobka , Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Rekrutacji. W obecnej sytuacji wnioski zapisu można przesyłać drogą elektroniczną.