Rada Rodziców

Informujemy, że w dniu 05.09.2019r. na zebraniu rodziców została wybrana Rada Rodziców Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych w składzie :

Przewodnicząca – Pani Alicja Lasota
Skarbnik – Pani Angelina Jamróz
Sekretarz – Pani Ewelina Jeż