Informacja o zajęciach


W obecnym roku szkolnym nasz żłobek bierze udział w programach „Aguafresh” i „Mamo , Tato , wolę wodę !”

Zajęcia i zabawy organizowane są w oparciu o Roczny Plan Pracy Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych i plany miesięczne pielęgnacyjno- wychowawczo- dydaktyczne. Zabawy dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.
W żłobku prowadzimy również zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.