Informacja dla rodziców

INFORMACJA

Na podstawie zarządzenia nr 4/2020 Dyrektora Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych oraz zgody Organu Prowadzącego i po przeprowadzeniu konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Mielcu. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej żłobka w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 17.05.2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                  §  2

                                                                                         §  3

Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z wytycznymi , które dotyczą waszych dzieci i Was są dostępne na Facebooku naszego żłobka. Zachęcamy również do przemyślenia swojej decyzji odnośnie posłania dziecka do placówki w okresie epidemii. Prosimy również , aby każdy rodzic, który ma zamiar posłać dziecko do żłobka w okresie epidemii podpisał wysłane do niego oświadczenia i dostarczył je do placówki w terminie na dwa dni przed posłaniem dziecka.

W związku z czasowym zawieszeniem działalności placówki w przypadku , gdy żłobek nie będzie czynny przez cały dany miesiąc roku 2020 opłata stała i opłata za żywienie będzie nie pobierana od rodziców zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wadowice Górne nr XLI/233/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r. Opłata stała i opłata za żywienie również nie będzie pobierana od rodziców dzieci , które nie uczęszczaj do placówki i pozostały w domach.