Informacja dla rodziców

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE ŻŁOBEK W MIESIĄCU SIERPNIU 2019r. BĘDZIE OTWARTY OD DNIA 19.08.2019r. OPŁATA ZA ŻYWIENIE ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI RODZICÓW PO PRZEDSTAWIENIU OFERTY CENOWEJ FIRMY CATERINGOWEJ. OPŁATA STAŁA BĘDZIE NALICZANA NORMALNIE DLA WSZYSTKICH DZIECI ZAPISANYCH DO ŻŁOBKA ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ Nr XLI/233/2018 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE Z DNIA 14.08.2018r. WYSOKOŚĆ OPŁATY, MOŻE ULEC ZMIANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY GMINY WADOWICE GÓRNE.

ŻŁOBEK ZGODNIE ZE STATUTEM PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W WADOWICACH GÓRNYCH ROZDZIAŁ III  § 10.1 I REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W WADOWICACH GÓRNYCH ROZDZIAŁ II § 11 PKT.2  MA PRAWO DO USTALENIA PRZERWY WAKACYJNEJ W OKRESIE LETNIM.

W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W WADOWICACH GÓRNYCH PRZERWA TA JEST USTALONA OD DNIA 01.08.2019r. do dnia 19.08.2019r. W OKRESIE OD 19.08.2019r. żłobek otwarty jest normalnie mogą uczęszczać do niego wszystkie zapisane dzieci.